DANSK LAND-ROVER KLUB FORSIDE   INDHOLD   LOGIN   SØG   OPSLAGSTAVLE
SYDSJÆLLANDDenne del er kun for medlemmer
BILERNE
OPLEVELSERNE
KLUBBEN
Arrangementer
Kalender
Rejsebeskrivelser
Rejsetips
Bilen
Fortæl selv

Trial regler 2000

(16-04-2000)


kilde: Trial Regler, Dansk Land-Rover Klub

Trial er kørsel ad en afmærket rute i et vanskeligt terræn. Ruterne vil være så svære, at det vil kræve overordentlig stor dygtighed at fuldføre. Point gives for hvor langt den enkelte når ad ruten, efter nærmere fastsatte regler. Dette regelsæt er tilpasset efter de engelske ARC regler.

Trial regler revideret på landsrådet 16. april 2000 Dansk Land-Rover Klub
1. Der køre minimum 8 etaper. Hver etape er markeret med 10 porte og en startport. Pindende er ofte hvide plastpinde med en højde fra 125 cm til 180 cm.
Portbredden vil kunne variere fra ca. 210 cm.
Portene er nummerede fra 1 til 10.
10 point på en etape, er fejlfrit gennemført.
2. Etapen må undersøges til fods inden gennemkørsel.
3. Hver deltager har kun 1 startforsøg pr. etape.
4. Starten foregår stående i startporten (ene forhjulsnav på linie mellem startporten).
5. Den enkelte etape skal gennemkøres uden stop, dog må biler over 95" akselafstand bakke en gang pr. etape. Dette bak skal meddeles official før standsning. Der må kun bakkes til sidst passerede port og mindst 1 hjul skal være inden for banen. (Kommentar: Det er vigtigt, at bilen stadig er i bevægelse, når der gives signal til bak, en råb BAK! eller 2 DYT med hornet.)
6. Portene må ikke berøres med nogle dele af bilen overhovedet.
7. En port er passeret, når 1 af forhjulsnavene er igennem portlinien.
8. Hver passeret port giver 1 point. Der kan maksimum opnås 10 point pr. etape. Ved standsning, berøring og eller fejl ved bak stopper pointtællingen ved sidst korrekt passerede port.
9. Føreren kan vælge at udgå på en etape.
10. Der må køres med CO-driver, denne må kun deltage på en vogn. Alle skal bruge selerr, hvor disse er monteret.
11. Kørsel kan kun foregå med indregistrerede biler.
12. Enkelte konkurrencer kan være underlagt særlige regler.

Ved større arrangementer køres der i hold, og der skal udpeges en gruppeleder på hvert hold. Denne skal sørge for, at alle starter i rigtig rækkefølge, og at pointsedler er korrekt udfyldt og fordelt. Den enkelte kører er ansvarlig for sin start og skal straks, den foregående har passeret start, være klar til start. Der startes efter rotations princippet.

Klasser
1. Kort blad 80", 86", 88", 88fc
2. Lang blad 101", 107", 109", 110fc
3. Kort skrue 90"
4. Lang skrue 110"
4a. Lang skrue RR, Disco
5. Freelander
6. Special, dvs. vogne der afviger fra ovennævnte standarder.

Vedtaget på landsrådet 16. april 2000 Dansk Land-Rover Klub.

Copyright © 1999-2024 by dlrk-ssj.dk. Materialet på disse sider er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret.