DANSK LAND-ROVER KLUB FORSIDE   INDHOLD   LOGIN   SØG   OPSLAGSTAVLE
SYDSJÆLLANDDenne del er kun for medlemmer
BILERNE
OPLEVELSERNE
KLUBBEN
Vejledning
Dig selv
Medlemsliste
Medlemsgalleri
Referater
Regionskontakt

Hvem er vi?

Lige nu er vi 97 medlemsnumre i DL-RK Region Sydsjælland, men hvor mange voksne, unge og børn er så egentlig bagved disse medlemsnumre?

Vi har mange gode visioner i regionsledelsen og arbejder ihærdigt på, at der bliver lavet arrangementer og aktiviteter for alle aldre i vores region, således at så mange som muligt har lyst til at deltage.

Vi har bl.a. et ungeudvalg i DL-RK og i regionen, men vi ved faktisk ikke, hvor mange unge medlemmer vi har og derfor kan det være svært for vores ungeudvalg at få tilbudt alle at være med til deres arrangementer. Unge betegnes i DL-RK Ungeudvalg i alderen fra 15 år – 30 år.

Vi har også et børneudvalg i regionen, som ønsker at lave aktiviteter beregnet til børn, naturligvis med deltagelse fra de voksne og igen kan det være svært at lave arrangementer med aktiviteter, når vi ikke rigtig ved, hvor mange børn der egentlig er.

Vi håber derfor, at du/I har lyst til at besvare dette ”Hvem er vi”- skema. Skemaet bliver kun brugt internt i regionsledelsen, så vi fremadrettet kan tilpasse aktiviterne mere målrettet.

Medlemsnummer:

Antal personer i husstanden:

Fornavn:  Alder: år

Hvilke arrangementer er du/I interesseret i?
 
 
 
 
 

Har du/I andre forslag til arrangementer, som du/I kunne være eller er interesseret i?

Klubdag
Som beskrevet i Nyhedsbrevet kan en Klubdag have rigtig mange facetter og vi ønsker og håber på, at der er nogle af vores regionsmedlemmer som kan tænke sig at afholde sådan en dag, så vi alle kan lære hinanden bedre at kende og så vi i fællesskab kan styrke vores region på kryds og tværs. Derfor dette lille ekstra spørgsmål:

Kunne du/I have lyst til at lave en klubdag – naturligvis med opbakning fra regionsledelsen?
Ja   Nej

Copyright © 1999-2024 by dlrk-ssj.dk. Materialet på disse sider er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret.